Vyjádření k sítím

Vyjádření k sítím

Vyjádření o sítích NEJ-IT s.r.o. 250,- Kč/ks
Poštovné 100,- Kč/ks

Vytýčení sítí

Paušální položka (účtuje se vždy za každý výjezd) 300,- Kč/výjezd
Vytýčení průběhu sítě 350,- Kč/započatá hodina
Kontrola před záhozem 400,- Kč/1 kontrola
Příplatek k vytýčení nebo ke kontrole v so, ne, svátek 50%

žádost o vyjádření k existenci sítí směrovat na e-mail projekce@nejit.cz

Vyjádření zašleme do 30 dní od obdržení žádosti na dobírku, vytýčení a kontroly zajišťujeme do 14 dní od obdržení objednávky.

Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH.

Platnost ceníku od 1.1.2019.